Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021

grafiek
Deze tabellenset bevat het aantal m2 en verblijfsobjecten in de Dienstensector in Nederland op 1 januari 2020 en 1 januari 2021, uitgesplitst naar gebouwtype en economische sector.
Deze maatwerktabel is gemaakt in opdracht van PBL en TNO om informatie over energieleveringen uit de klantenbestanden te kunnen relateren aan de gebouwde omgeving in de Dienstensector en wordt onder andere gebruikt voor berekeningen in de Klimaat en Energieverkenning. Deze statistiek is gemaakt op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie.

In deze tabel zijn objecten ingedeeld voor energiejaar 2020. Wijzigingen in de methode ten opzichte van de indeling van de objecten in de gebouwenmatrix op basis van energiejaar 2019 op 1-1-2020 (zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/10/gebouwenmatrix-1-1-2014-1-1-2018-1-1-2019-1-1-2020) zijn beschreven in de toelichting van de tabel.