Energiearmoede in Eindhoven, 2020

een hand draait aan de knop van de verwarming
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Energiearmoede in de gemeente Eindhoven op buurt- en wijkniveau in 2020.

De gasprijs is fors omhoog gegaan sinds eind 2021 en raakt daarmee alle Nederlandse huishoudens. Gemeente Eindhoven wil de eigen inwoners hierbij ondersteunen en de beschikbare middelen effectief inzetten bij de juiste doelgroepen. Daarom heeft gemeente Eindhoven het CBS gevraagd om aanvullende cijfers te leveren over energiearmoede om inzicht te geven in welke wijken en buurten energiearmoede voorkomt en met welke woningkenmerken energiearmoede samenhangt. Bekostigd door gemeente Eindhoven.

Disclaimer bij de energiearmoede statistieken
Gezien de urgente behoefte van de gemeente om zicht te krijgen op de energiearmoede is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een voorlopige rekenmethode op basis van de methodiek van TNO. De cijfers over energiearmoede betreffen daarmee niet de officiële CBS cijfers over energiearmoede, welke op korte termijn gepubliceerd gaan worden in de Monitor Energiearmoede, en zullen daar ook van afwijken.

Deze tabellenset is op 30 november aangevuld met een extra tabblad en uitbreiding van de toelichting.