Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2022

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Het verbruik van elektriciteit en aardgas in de landbouw, uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting.

Deze tabel, met cijfers over het energieverbruik van de landbouw naar belastingschijf, is een aanvulling op de StatLinetabellen:

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.