Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2020 en 2021

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Aardgas- en elektriciteitsleveringen via openbaar net aan bedrijven op bedrijventerreinen in 2020 en 2021.

In het kader van het versnellen van de verduurzaming van bedrijventerreinen en het monitoren van de voortgang, is betrouwbare data nodig.

Als onderdeel van het BZK beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving het programma Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET), heeft het consortium TNO, RVO, CBS en Kadaster een eerste versie van de landelijke Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen ontwikkeld.

Onderdeel van deze monitor is het in kaart brengen van het energieverbruik van bedrijven op bedrijventerreinen.