Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021

Deze tabellenset bevat gegevens over het energieaanbod, het energieverbruik en de broeikasgasemissie per sector.
De tabellenset bevat een tabblad met een toelichting op gebruikte indelingen en databronnen. De set is samengesteld in opdracht van Energiebeheer Nederland voor een visualisatie van de Nederlandse energiehuishouding en de broeikasgasemissies.