Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021

Deze tabellen tonen de verdeling van aardgas- en netto elektriciteitsleveringen van kleinverbruikers in 2021 over de energieverbruiksklassen.

Het ministerie van Financiën heeft in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting behoefte aan gegevens over het energieverbruik naar verbruiksklassen van kleinverbruikers, uitgesplitst naar individuele woningen en overige kleinverbruikers.

Deze tabellen tonen de verdeling van aardgas- en netto elektriciteitsleveringen van kleinverbruikers in 2021 over de schijven van de energiebelasting. Hierbij is rekening gehouden met een aangepaste schijvenindeling in het kader van het zogenaamde 'prijsplafond", met voor elektriciteit een waarde van 2.900 kWh en voor aardgas een waarde van 1.200 m3. Binnen de groep kleinverbruikers wordt onderscheid gemaakt tussen 'Individuele woningaansluitingen' en 'Overige aansluitingen'.

Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Financiën.