Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020

grafiek
Aantal adressen en energieleveringen van niet-ETS bedrijven naar verbruiksklasse en sector, 2019-2020
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer ze een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten hebben. Dat is vastgelegd in de wet Milieubeheer. De gemeenten moeten controleren of deze bedrijven aan deze wet voldoen. De gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen (niet-woningen) per sector in verschillende verbruiksklassen vallen. Tevens zijn ETS bedrijven apart in deze publicatie opgenomen. De publicatie is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.