Aardgas verbruik per maand naar sector tot september 2023

Deze tabel beschrijft het aardgasverbruik per maand per sector vanaf januari 2019. De volgende sectoren worden onderscheiden: elektriciteitscentrales, industrie aangesloten op het hoofdtransportnet van aardgas, woningen en warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw.

Normaal gesproken zijn cijfers over het aardgasverbruik per sector alleen op jaarbasis beschikbaar, deze cijfers zijn onlangs verschenen via de Energiebalans. Via diverse informatiebronnen (de beheerder van het hoofdtransport net van gas GTS, eigen enquêtes en regionale netbeheerders) heeft CBS voor (delen van) belangrijke sectoren snelle cijfers op maandbasis kunnen afleiden.

Eerder publiceerde het CBS deze cijfers voor de periode 2019-2022. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken zal deze tabel vanaf nu maandelijks worden geüpdatet. Ter vergelijking zijn in deze tabel ook cijfers opgenomen over totaal aardgasverbruik per maand en over totaal verbruik op jaarbasis 2019 tot en met 2022 voor de sectoren uit het Klimaatakkoord: elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. 

Inmiddels heeft het CBS deze tabel uitgebreid, de tabel in deze vorm zal niet worden vernieuwd. Bekijk hier de nieuwe tabel.