Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020

Vrouw isoleert woning door ramen te kitten
© ANP / Robin Utrecht
Voor de IBO Klimaat is voor het verslagjaar 2020 op basis van de populatie huishoudens in de Monitor Energiearmoede in Nederland een aantal aanvullende tabellen gemaakt. De tabellen geven inzicht geven in de samenhang tussen o.a. inkomen, eigendomssituatie, energieverbruik en energetische kwaliteit van de woning.
De publicatie bestaat uit meerdere tabellen. In de eerste vier tabellen zijn huishoudens het uitgangspunt. De populatie huishoudens is dezelfde als die voor de Monitor Energiearmoede in Nederland die het CBS eind januari 2023 publiceerde. In de daaropvolgende tabellen is de bewoonde woningvoorraad de populatie.

Bij het energieverbruik wordt onderscheid gemaakt naar aardgasleveringen, elektriciteitsleveringen en –terugleveringen en warmteleveringen. De aardgas- en warmteverbruiken zijn gecorrigeerd voor de temperatuur in volgens de methode die wordt gehanteerd door de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV). Terugleveringen voor elektriciteit en warmteleveringen zijn gebaseerd op modelschattingen.

Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Financiën.