Aantallen aardgasaansluitingen op wijk- en buurtniveau, 2022

De tabel geeft voor 2022 inzicht in de aantallen aardgasaansluitingen op wijk- en buurtniveau naar klein- en grootverbruik voor woningen en niet-woningen.

TNO heeft het CBS in 2023 gevraagd naar een overzicht van de aantallen aardgasaansluitingen naar groot- en kleinverbruik op wijk- en buurtniveau voor het jaar 2022, uitgesplitst naar woningen en niet-woningen. Het CBS heeft daartoe deze publicatie gemaakt op basis van gegevens uit het aansluitingenregister van de netbeheerders, met daarin alle aardgasaansluitingen op het openbaar net in Nederland op adresniveau.

Om de uitsplitsing te maken naar de verschillende wijken en buurten, en naar woningen en niet-woningen, heeft het CBS gebruik gemaakt van aanvullende, intern beschikbare registerdata zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Bekostigd door: TNO