Uitsplitsing hoofdverwarmingsinstallatie woningen, 2022

Deze set tabellen geeft inzicht in het aantal woningen op 1 januari 2022 in Nederland uitgesplitst naar hoofdverwarmingsinstallatie en huishoud- en woningkenmerken*

De tabellenset geeft informatie over het hoofdverwarmingstype waaronder individueel aardgas, blokverwarming, stadswarmte met of zonder aardgas en elektrisch verwarmd met of zonder aardgas. Deze hoofdverwarmingstypen worden weergegeven naar woningtype, bouwjaarklasse, eigendomssituatie, besteedbaar inkomensklasse huishouden, leeftijdsklasse referentiepersoon en de combinatie van woningtype, eigendom en bouwjaarklasse. Het betreft voorlopige cijfers voor de woningvoorraad op 1-1-2022.

Deze publicatie is gemaakt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.