Woningen met kookgasaansluitingen, 2020

grafiek
De tabellen geven een schatting van het aantal woningen in de woningvoorraad op 1 januari 2020 met alleen een aardgasaansluiting voor koken in Nederland. Ook worden buurten getoond waar geschat wordt dat meer dan 20% van de woningen alleen een aardgasaansluiting voor koken hebben.
Deze tabellenset is gemaakt in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken.