Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019

zonnepanelen op daken
© CBS
Energie-indicatoren gemeente Groningen naar kompaswijken voor de jaren 2018 – 2019.
Wat zijn de energielasten van huishoudens in de gemeente Groningen? Welke groepen huishoudens lopen meer risico op energiearmoede? Deze vragen wil de gemeente Groningen kunnen beantwoorden in dit deelonderzoek van het project 'Armoede in Samenhang'. De gemeente Groningen, TNO, Rijksuniversiteit Groningen en de New Energy Coalition werken samen in het 'Making City' project. Doel van het project is om wijken te creëren waar meer energie wordt opgewekt dan verbruikt. In dit onderzoek kijkt de gemeente Groningen samen met onderzoekers van het CBS naar energiearmoede in de kompaswijken en specifiek voor de wijken Paddepoel-Noord en Paddepoel-Zuid.

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de gemeente Groningen op de remote acces omgeving van het CBS onder begeleiding van het Urban Data Center regio Groningen.