Energielevering bedrijventerreinen naar milieucategorie, 2020

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Aardgas- en elektriciteitsleveringen via openbaar net aan bedrijven op bedrijventerreinen naar milieucategorie in 2020.

In 2023 heeft het CBS het energieverbruik van bedrijven op bedrijventerreinen in kaart gebracht voor de monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen, een samenwerkingsproduct van TNO, RVO, CBS en Kadaster. De monitor is onderdeel van het BZK beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving en het programma Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET).

Op verzoek van TNO heeft CBS een aanvullende maatwerktabel gemaakt met een extra uitsplitsing gemaakt naar maximaal toegestane milieucategorie van de bedrijventerreinen volgens IBIS en naar provincie.