Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020

zonnepanelen worden geplaatst op een dak
© Hollandse Hoogte / C. Barton van Flymen
Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin die onderdeel uitmaakt van het Programma Aardgasvrije Wijken in twee ronden van 26 en 19 gemeenten over 2018, 2019 en 2020.
De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. In totaal nemen 27 gemeenten deel aan de eerste ronde proeftuinen voor aardgasvrije wijken, en 19 aan de tweede ronde. Zij krijgen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid. De gemeenten die meedoen aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bepalen zelf hun aanpak; doel is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Om te kunnen monitoren hoe het energieverbruik zich in deze wijken ontwikkelt, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een maatwerktabel samen te stellen over het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van woningen die tot een proeftuin behoren. Hiertoe hebben 26 van de 27 gemeenten uit de eerste ronde en 19 gemeenten uit de tweede ronde een adressenlijst aangeleverd van de woningen die tot de proeftuin behoren. Sommige gemeenten hebben zowel een proeftuin in de eerste als de tweede ronde. Voor de 26 gemeenten uit de eerste ronde is het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van alle bewoonde woningen op 1 januari 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 berekend. Het jaar 2018 betreft de nulmeting, 2019 en 2020 vervolgmetingen. Voor de 19 gemeenten uit de tweede ronde geldt 1 januari 2020 als de nulmeting.