Aardgas verbruik per maand naar sector

Deze tabel beschrijft het aardgasverbruik per sector op maandelijkse basis vanaf januari 2019. De indeling van sectoren is gelijk aan de sectoren in het Klimaatakkoord en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Om een volledig beeld te geven worden de jaartotalen ook getoond in de tabel.

Normaal gesproken zijn cijfers over het aardgasverbruik per sector alleen op jaarbasis beschikbaar, deze cijfers zijn onlangs verschenen via de Energiebalans. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken maakt het CBS een uitsplitsing van het aardgasverbruik in deze sectoren op maandbasis. Eerder publiceerden we deze tabellenset met een beperkte uitsplitsing per maand (Aardgas verbruik per maand naar sector t/m september 2023). Door de beschikbaarheid van grootverbruik data van de regionale netbeheerders is het nu mogelijk om een betere uitsplitsing te maken. Deze data hebben we kunnen terugleggen tot 1 januari 2022. Alleen voor de vervoerssector is er op dit moment geen maanddata beschikbaar, deze wordt dus niet getoond in de tabel. Ook wordt in de tabel het verschil tussen het aanbod en verbruik getoond. Dit verschil is op jaarbasis ongeveer 2 procent, voor de data op maandbasis is dit verschil groter vanwege een grotere onzekerheid.