Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)

Een luchtfoto van nieuwbouwwoningen in aanbouw.
© Hollandse Hoogte / Rob Engelaar
De tabel geeft voor 2019, 2020** en 2021* inzicht in de spreiding in energieleveringen aan tien profielen van aardgaswoningen volgens de vernieuwde methodiek van de klantenbestanden.

Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De tabel geeft voor 2019, 2020** en 2021* inzicht in de spreiding in de energieleveringen aan tien profielen van woningen (en hun bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met elektriciteit én aardgas. Het gaat om aardgaswoningen, met hoofdverwarmingstype ‘individueel gas’ of ‘blokverwarming’. Woningen met stadswarmte of all electric woningen behoren niet tot de populatie. De tabel toont voor tien herkenbare profielen van aardgaswoningen de gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen. Deze profielen omvatten samen ongeveer driekwart van alle aardgaswoningen en verschillen naar woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en aantal bewoners. Ter vergelijking zijn ook de energieleveringen aan alle woningen weergegeven.

De aardgasverbruiken zijn steeds gecorrigeerd voor de temperatuur in volgens de methode die wordt gehanteerd door de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV). In deze publicatie zijn de elektriciteitsleveringen aangevuld met de netto-elektriciteitsleveringen waarbij leveringen zijn gesaldeerd met eventuele terugleveringen.