Auteur: Karen Brandenburg, Hui Shan Chan, Sabine Krieg, Manon van Middelkoop, Reinoud Segers

Onderzoek naar productiefactoren zonnestroom in 2022

Over deze publicatie

Het CBS heeft onderzocht in hoeverre de methode waarmee de zonnestroomproductie geschat wordt overeenkomt met beschikbare productiewaarnemingen. Deze nota presenteert de analyses die in dit kader zijn gedaan. Een van de voorlopige conclusies uit deze analyses is dat de huidige schattingsmethode de productie lijkt te overschatten.