Biomassa regionaal, 2021-2022

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2021-2022**

Deze tabellenset is een regionalisatie van de nationale statistiek met betrekking tot biomassa.

De cijfers zijn in 2021 ontwikkeld in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) en in samenwerking met de Regionale Klimaatmonitor, provincie Overijssel en enkele Overijsselse gemeenten.

Deze update bevat cijfers over 2021 en 2022 en is bekostigd door IPO (Interprovinciaal Overleg).

** = nader voorlopige cijfers