Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020

Staafdiagram
Aantal bedrijven en elektriciteit-/aardgasverbruik van de industrie per verbruiksklasse, 2019-2020
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer ze een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten hebben. Dat is vastgelegd in de wet Milieubeheer. De gemeenten moeten controleren of deze bedrijven aan deze wet voldoen. De gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven in verschillende verbruiksklassen vallen voor de industrie.