Biomassa regionaal, 2019-2020

Tankwagen voor biomassacentrale van de firma Van Dommelen
© Hollandse Hoogte
Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019-2020
Deze tabellenset is een regionalisatie van de nationale statistiek m.b.t. biomassa en een aanvulling op de reeds ontwikkelde regionale cijfers m.b.t. wind- en zonne-energie.

De cijfers zijn in 2021 ontwikkeld in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) en in samenwerking met de Regionale Klimaatmonitor, provincie Overijssel en enkele Overijsselse gemeenten. Deze update is bekostigd door IPO (Interprovinciaal Overleg).