Energie en broeikasgassen; 1990-2022

Deze tabellenset bevat gegevens over het energieaanbod, het energieverbruik en de broeikasgasemissie per sector.

De tabellenset bevat een tabblad met een toelichting op gebruikte indelingen en databronnen. De set is samengesteld in opdracht van Energiebeheer Nederland voor een visualisatie van de Nederlandse energiehuishouding en de broeikasgasemissies.

Op 5 maart 2024 is deze tabel aangevuld met definitieve cijfers over 2022.