Grote batterijen voor opslag van elektriciteit, 2022.

Tabel over opslagcapaciteit, vermogen, productie, eigen verbruik en inzet voor opladen van batterijen >1 MWh
Deze tabel bevat gegevens die het CBS heeft verzameld over batterijen die elektriciteit opslaan met een opslagcapaciteit > 1 MWh. Het gaat om de volgende gegevens: aantal projecten, de opslagcapaciteit, het vermogen, de inzet van elektriciteit voor opladen, het eigen verbruik en de productie van elektriciteit.

CBS heeft deze tabel gemaakt als gevolg van een Europese afspraak om vanaf verslagjaar 2022 data te gaan verzamelen over batterijen.