Energieleveringen bedrijven, 2020-2021

Aantal adressen en energieleveringen van bedrijven naar verbruiksklasse en gemeente, 2020-2021.
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer ze een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50 000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25 000 m3 aardgasequivalenten hebben. Dat is vastgelegd in de wet Milieubeheer. De gemeenten moeten controleren of deze bedrijven aan deze wet voldoen. De gepubliceerde cijfers geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen (niet-woningen) per gemeente in verschillende verbruiksklassen vallen voor 2020 en 2021. De publicatie is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.