Monitor Energiearmoede 2020

iemand draait aan de thermostaat
© ANP / Sabine Joosten

Erratum:

In tabel 2 was de uitsplitsing naar energetische kwaliteit onder de verkeerde labels geplaatst: de cijfers die bij ZLEK stonden hoorde bij LEK en andersom. Tevens was LEK exclusief ZLEK. In deze update is dit herzien en bevat LEK ook ZLEK.. 

In tabel 1 is de gemiddelde teruglevering van elektriciteit als extra kenmerk toegevoegd.

Indicatoren voor energiearmoede van huishoudens in Nederland, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2019 en 2020.

Deze tabellenset is de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland.

Energiearmoede gaat over huishoudens die die te maken hebben met een laag inkomen in combinatie met een te hoge energierekening en/of een woning van (zeer) slechte energetische kwaliteit.
In 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het CBS de opdracht gegeven om een jaarlijkse Monitor Energiearmoede te ontwikkelen, met als basis het onderzoek van TNO (2021). Voor het onderzoek heeft het CBS de indicatoren van TNO verder ontwikkeld. Het CBS heeft hiervoor gebruik gemaakt van de in 2022 tot stand gekomen analysebestanden Woonbase voor de verslagjaren 2019 en 2020.

Naast deze tabellenset zijn ook de volgende verwante producten verschenen:

Bekostigd door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.