Energiearmoede voor gemeenten, 2021

© ANP / Hans van Rhoon
Het CBS brengt groepen huishoudens in kaart met een hoge kans op energiearmoede, die gemeenten kunnen gebruiken om huishoudens met energiearmoede beter te bereiken.
In 2021 hadden ruim 450 duizend huishoudens in Nederland te maken met energiearmoede. Daarom hebben gemeenten middelen van Het Rijk gekregen om huishoudens met energiearmoede te helpen. Een gemeente weet echter niet welke huishoudens energiearmoede hebben. Deze gegevens zijn wel bij het CBS bekend, maar vanwege privacy is het niet mogelijk om deze data op adresniveau te delen. Het CBS kan wel aangeven welke groepen huishoudens relatief vaak energiearmoede hebben. In dit dashboard brengt het CBS groepen met een hoge kans op energiearmoede in kaart. Vervolgens kunnen gemeentes de kenmerken van deze groepen gebruiken om huishoudens proactief te benaderen. Het CBS heeft dit dashboard ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).