Inverzekeringstelling

Vrijheidsbeneming van een verdachte omdat dit voor het onderzoek nodig is. .
De Officier van justitie mag de politie het bevel geven om een verdachte maximaal vier dagen vast te houden, als de normale tijd voor het verhoren van de verdachte (zes uur) niet genoeg blijkt te zijn.
Zie ook: Verdachte, Officier van Justitie, Politie.