International Standard Classification of Occupations 1988 (ISCO 1988)

De internationale beroepenclassificatie, die in 1988 onder verantwoordelijkheid van de International Labour Organisation (ILO) is herzien en in 1990 uitgebracht.
Bij de keuze van de indelingscriteria voor de Standaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992) van het CBS is aangesloten bij de uitgangspunten voor herziening van de ISCO 1988: ook in de ISCO 1988 wordt het begrip benodigde bekwaamheden gebruikt. De van de benodigde bekwaamheden afgeleide criteria worden in de ISCO 1988 echter niet systematisch uitgewerkt en toegepast, waardoor de afbakening van beroepen in de ISCO 1988 niet duidelijk is.