Institutionele sector

Een aggregaat van institutionele eenheden met een gelijksoortig economische gedrag.
Toelichting:
Een institutionele sector is een groep van deelnemers aan het economisch proces die dezelfde positie en functie in de economie hebben. Binnen een nationale economie worden door het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR-1995) vijf van dergelijke elkaar uitsluitende groepen onderscheiden. Deze vijf sectoren zijn:
a. sector niet-financiële vennootschappen;
b. sector financiële instellingen;
c. sector overheid;
d. sector huishoudens;
e. sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
De vijf sectoren vormen tezamen de totale economie. Iedere sector is onderverdeeld in subsectoren. Het ESR-1995 voorziet in een volledig rekeningenstelsel (inclusief balansen) voor iedere sector, en desgewenst subsector, alsmede voor de totale economie.