Inventarislijst (archieven)

Een systematische, al dan niet geautomatiseerde, beschrijving van archiefbestanddelen met inhoudsopgave, toelichtende inleiding en dergelijke. Ook dossierinventarissen vallen hieronder.