Invoer van goederen

Het leveren van goederen door het buitenland aan ingezetenen.
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

In de Nationale rekeningen is de invoer f.o.b. gewaardeerd. Deze afkorting staat voor "free on board" en geeft aan dat de ingevoerde goederen zijn gewaardeerd tegen af-producentwaarde, vermeerderd met de handels- en vervoersmarges tot aan de grens van het land van uitvoer. De waardering van de invoer in de Nationale rekeningen wijkt daardoor af van de wijze waarop de invoerwaarde van goederen in statistieken van de internationale handel wordt berekend; zie Invoerwaarde goederen (handel).