Inkomen uit arbeid (NR)

In de Nationale rekeningen (NR) wordt hieronder verstaan het loon of salaris van werknemers plus de toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.
De toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden wordt berekend door het aantal arbeidsjaren van zelfstandigen en meewerkende gezinsleden te vermenigvuldigen met de gemiddelde lonen en salarissen van werknemers.