International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008)

De internationale beroepenclassificatie, die in 2008 onder verantwoordelijkheid van de International Labour Organisation (ILO) is herzien en in 2012 uitgebracht. De ISCO 2008 is een indeling in 436 unit groups (4 digits), 130 minor groups (3 digits), 43 sub-major groups (2 digits) en 10 major groups (1 digit).
De unit groups van de ISCO 2008 vormen de basis voor de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC 2014) die is ontwikkeld met oog op verbetering van de toepasbaarheid van het meten van beroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt.