Incidentele loonontwikkeling

Dat deel van de ontwikkeling van het gemiddeld verdiend loon, dat niet resulteert uit CAO-wijzigingen. De incidentele loonontwikkeling wordt gesplitst in het demografisch-economisch effect en overige effecten.
Het verschil tussen de ontwikkeling van de feitelijk verdiende lonen en de loonontwikkeling zoals overeengekomen in CAO's en vergelijkbare collectieve regelingen.
Het demografisch-economisch effect is het deel van de incidentele loonontwikkeling dat verklaard wordt door veranderingen in samenstelling van de werknemerspopulatie. Het betreft hier veranderingen in samenstelling van geslacht, leeftijd en dienstverband.
De overige effecten zijn het deel van de incidentele loonontwikkeling dat niet verklaard wordt uit het demografisch-economisch effect.