Inkomensverzekering

Een verzekering die mensen beschermt tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom of overlijden.
In de regel zijn inkomensverzekeringen wettelijk geregeld via de sociale verzekering of wettelijk beschermd door de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Inkomensverzekeringen kunnen daarnaast ook particulier worden afgesloten. Ze worden gefinancierd door premieheffing.