Internationale Statistische Classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen

Het codestelstel dat het CBS hanteert om de gemelde doodsoorzaken te coderen. Dit codestelsel is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Sinds 1996 is de Tiende Revisie van de ICD in gebruik. Deze is vertaald in samenwerking tussen CBS, SIG Zorginformatie en CISV. - Zeist, Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector, 1997.