Investeringsquote, gemiddelde

De (bruto)-investeringen in vaste activa in verhouding tot het (bruto) binnenlands product.