Immateriële vaste activa

Vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen.
Voorbeelden van immateriële vaste activa zijn: concessies voor exploratie van minerale reserves, vergunningen, octrooien, patenten, software, databanken, goodwill.