Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen

De winst die buitenlandse concernonderdelen maken wordt in de regel niet volledig teruggestort naar het Nederlandse moederbedrijf. Het deel dat niet wordt teruggestort wordt ingehouden winst genoemd. Deze wordt in de nationale rekeningen wel meegeteld in de winst van het Nederlandse moederbedrijf.
Voor een voorbeeld van de boekhoudkundige verwerking van ingehouden winsten binnen het systeem van nationale rekeningen, zie Ingehouden winst

https://www.cbs.nl/-/media/imported/onze%20diensten/methoden/bebrippen%20en%20toelichtingen/documents/2011/32/5%20ingehouden%20winst.pdf/