Inkomen uit vermogen

Rente over spaartegoeden, dividenden en opbrengsten uit onroerend goed (waaronder de eigen woning).
Tot inkomsten uit financieel vermogen behoren ontvangen rente van banktegoeden, inkomsten uit obligaties en dividenden. Bij onroerend goed gaat het om inkomsten uit eigen woning en overige inkomsten uit onroerend goed. Betaalde rente (waaronder de hypotheekrente) is in mindering gebracht.