Index verdiende lonen

Indexcijfers die de ontwikkeling weergeven van het gemiddeld verdiend loon, gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie voor wat betreft de verdeling naar bedrijfsklasse, geslacht, leeftijd en aard van de werkzaamheden.
Vergelijking van de ontwikkeling van het gemiddelde verdiende loon met die van de “structuurvrije” index verdiende lonen levert het structuureffect (of demografisch-economisch effect) op: dat deel van de ontwikkeling van het gemiddelde verdiende loon dat het gevolg is van veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie.