Inkomen uit vermogen (NR)

In de Nationale rekeningen (NR) wordt hieronder verstaan het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële niet-geproduceerde activa ontvangt voor het verstrekken van financiële middelen, of het beschikbaar stellen van de materiële niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid.
Inkomen uit vermogen wordt op onderstaande wijze ingedeeld:
a) rente;
b) winstuitkeringen in de vorm van (1) dividenden en (2) inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen;
c) ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen;
d) inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders;
e) inkomen uit grond en minerale reserves.