Inkomen uit eigen onderneming

Fiscaal resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de ondernemersaftrek en de investeringsaftrek.
Ondernemersaftrek en investeringsaftrek worden als een belastingfaciliteit beschouwd en niet op het winstinkomen in mindering gebracht. De wegens meewerken aan de partner toegekende arbeidsbeloning wordt als arbeidsinkomen bij het inkomen van de partner geteld.