Instelling voor kunstzinnige vorming

Een juridisch zelfstandig rechtspersoon met een eigen begroting en zonder winstoogmerk met activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming.