Inkomen uit arbeid

Het brutoloon tantième, spaarloon en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. .
Dit is inclusief werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Ook loon in natura zoals de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend.