Investeringen in materiële vaste activa

Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).
In de bedrijfseconomische statistiek wordt ook groot onderhoud aan gebouwen of machines tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het investeringsbegrip.
In de macro-economische statistiek vallen investeringen in voorraden echter wel en gebruikte investeringsgoederen juist weer niet onder het investeringsbegrip.