Investeringsverwachting lopend/volgend jaar

De aankoopwaarde van de materiële vaste activa, die in het lopende c.q. het volgende jaar in gebruik zullen worden genomen.