Ingetrokken verzet

Verzet dat door de eiser in een rechtszaak is ingetrokken, waardoor er dus geen uitspraak van de rechter volgt.