Instelling voor verstandelijk gehandicapten

Dag- en opvanghuizen gericht op de zorg voor verstandelijk gehandicapten.