Intensivering PSB

Medische beslissing rondom het levenseinde waarbij intensivering van pijn- en/of symptoombestrijding (PSB) plaatsvindt met één of meer medicamenten. Bij deze behandeling wordt rekening gehouden met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat het levenseinde van de patiënt zal worden bespoedigd.